Ledsager

Til foreldre/foresatte/ledsager

Statens Vegvesen holder informasjonsmøter for foreldre eller andre ledsagere.
Dette møtet er VIKTIG med tanke på forløp, krav, økonomi og ikke minst trafikksikkerhet.
Husk! Vi vil ha -null- skadde eller drepte i trafikken. (null-visjonen) De unge er svært utsatt.
Info om neste infomøte nær deg finnes på www.vegvesen.no.
Ansvarlige foreldre deltar på dette møtet.

Forsatte er også velkommen til å være med på første kurskveld på Trafikalt Grunnkurs.
Det kan være mye god informasjon til deg som foresatt...Tips til deg som skal være ledsager i øvelseskjøring hjemme.
 
  • Observasjon: Får kandidaten tidlig overblikk over ulike veimiljø og trafikksituasjoner?  
  • Tegngivning: Gis tegn til riktig tid og sted for å gi informasjon til andre trafikkanter? 
  • Plassering: Plasseres kjøretøyet riktig i forhold til vegbane og oppmerking? Hvordan er avstanden til forankjørende og andre trafikanter?
  • Fartstilpasning: Hvordan avpasses hastigheten i de ulike situasjonene? Hvordan gjennomføres fartsøkning og fartsreduksjon?
  • Trafikktilpasning: Hvordan tilpasser kandidaten seg den øvrige trafikk? Overholdes vikeplikten og opptrer kandidaten hensynsfullt?
  • Kjøretøybehandling: Kjøres bilen på en teknisk god måte? Brukes girene slik erfarne førere gjør det?
Ledsagere er alltid velkommen til å være med på noen kjøretimer. Dette kan være spesiellt nyttig ved innlæring om bruk av speil/blindsone, kjøring i rundkjøringer, motorveg o.l. Men husk; -det er viktig at eleven er komfortabel med at du er med. 
Copyright 2018 Soria Moria Trafikkskole AS. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS